ATIK YÖNETİMİ

Atık Yönetimi Esaslarımız;

  • Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması
  • Atıkların Geçici Depolanması
  • Geçici Atık Depolama Sahası’na Atık Kabulü
  • Atıkların Türüne Uygun Geri Kazanımı / Bertarafı


Faaliyetlerimizden kaynaklı tüm atıklar ilgili mevzuatlara ve yönetmeliklere uygun olarak öncelikli olarak kaynağında ayrı toplanmaktadır, birim bazında toplanan atıklar atık etiketleri üzerinde, sızdırmaz, sevkiyata hazır şekilde Geçici Atık Depolama Sahasına teslim edilmektedir, Atık Saha giriş kayıtları yapıldıktan sonra Sevkiyat Planına göre bertaraf/geri kazanım amacıyla ilgili lisanslı firmalara uygun araçlarla sevk edilmektedir.

Atık Kabul Tesisine ise Gemilerden kaynaklanan atıkların kabulü yine yürürlükteki mevzuatlara ve Marpol ‘e uygun yapılmaktadır. Geçici Atık Depolama Sahasında toplanan gemi atıkları, sevkiyatından önce Valilik tarafından belirlenen komisyon tarafından fiziki olarak kontrol edildikten sonra uygunluk yazısı ile sevkiyatı gerçekleştirilmektedir.