ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Poliport Kimya, hizmet kalitesinde öncü ve lider olma prensibinin yanı sıra, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için dengeli ve çevre dostu büyüme stratejisi izlemektedir. Tüm faaliyetlerimizde çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir hizmet ilkelerini benimsemekteyiz

Bu yaklaşımla;

  • İlgili mevzuat, yasal düzenlemelere uymakta,
  • Yönetimde sistem yaklaşımı ile süreçlerimizi yönetmekte,
  • Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek için çalışmalar yapmakta,
  • Çevreye ve topluma olan duyarlılığımızla örnek olmakta,
  • Sürdürülebilir hizmet anlayışının en önemli ayaklarından biri olan Kurumsal Karbon Ayak izimizi takip etmekte ve en iyi şekilde yönetmekteyiz.