EMİSYON YÖNETİMİ

Poliport olarak kimyasalların elleçlenmesi ve depolanması esnasında oluşabilecek “Uçucu Organik Bileşikler”in (VOC) çevresel etkilerini minimize etmek ve/veya tamamen ortadan kaldırılmak amacıyla gerekli tüm önlemler alınmaktadır. MDI-TDI, HMD, Akrilat Monomerler ve Fenol kimyasallarını depoladığımız tanklarda kapalı dolum sistemleri mevcut olup, bu sayede oluşabilecek ürün buharları sistem içinde hapsedilmektedir.

Poliport, kimyasalların tehlike sınıfları ve buhar basınçları dikkate alınarak kapalı dolum sistemine geçiş projelerini devam ettirmektedir. Kapalı dolum sistemine ilave ve/veya bağımsız olarak kullanılan scrubber(sulu tip yıkama ile gaz arıtma) sistemleri, aktif karbon/Silika sistemleri ile operasyonlardan kaynaklanan emisyonlar kontrol altına alınmaktadır.

Tesisimizde bulunan scrubberlar ve diğer kontrol sistemleri özellikleri aşağıdaki gibidir;

  • Akrilat Monomer Scrubber (Çift kule yıkama + Slika)
  • Fenol Scrubber (Tek kule yıkama + Aktif Karbon)
  • Formik Asit Tank ve Fıçı Dolum Scrubber (Tek kule yıkama)
  • Asetik Asit Scrubber (Tek kule yıkama)
  • HMD dengeleme tankı (Islak tip basınç kontrol sistemi)
  • Destilasyon Üniteleri Baca ( Aktif karbon)
  • 2015 yılı devam eden projeler: 1 adet çift kule yıkama scrubber, 2 adet tek kule yıkama scrubber


Tüm tanklarımız, Amerikan Petrol Enstitüsü Standartları doğrultusunda (API 2000) tanklar basınç / vakum ventili ve alev tutucu kombinasyonları ile donatılmışlardır. Depolanan kimyasalın özelliğine uygun olarak bazı tanklarda ; basınçta aktif karbon yatağı, vakumda silika jel ile donatılmış özel P&V ventilleri kullanılmaktadır.

Belirli ürünlerde basınç vakum ve emniyet ventilleri üç ayda bir, diğerler ventillerde ise minimum yılda bir kez imalatçı firma tarafından kontrol, bakım ve onarımlar gerçekleştirilmektedir.

Kuru yük limanında gerçekleştirilen kömür tahliye işlemleri sırasında ise oluşan tozu bastırabilecek güçte 2 adet pulverize toz bastırma sistemi (SIS Perdeleme) kullanılmaktadır. Bu sistem toz indirgeme yanında yenilikçi tasarımı sayesinde koku kontrolü için de kullanılmaktadır.