ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Poliport Kimya olarak tüm hizmet faaliyetlerimizde, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, proaktif enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Şirketimizde, süreç yaklaşımıyla enerji yönetimi için en iyi uygulamalar teşvik edilmekte, enerji yönetim davranışları güçlendirilmekte ve böylelikle süreklilik sağlanmaktadır. Faaliyetlerimizdeki tüm enerji kaynakları, belirlenen enerji politikası doğrultusunda etkin kullanılmakta, enerji tüketimleri kontrol altında tutulmakta, hesaplanan enerji kritiklik seviyeleri esas alınarak verimlilik çalışmaları yürütülmektedir.