KARBON AYAKİZİ YÖNETİMİ

‘’Günümüz ve gelecek kuşaklar için iklim sistemini korumak kararlılığı’’ ile imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı sağlamak adına atılan en büyük adım olarak kabul görülmektedir.

Bu noktada İklim Değişikliği ile mücadele etmek, kurumların çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak ve operasyonlarından doğan çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla atmaları gereken en önemli adımlardandır. Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. de iklim değişikliğine olan etkisini görmek ve ardından azaltım tedbirleri alabilmek adına myclimate Türkiye ile yaptığı işbirliği sonucu 2012 yılından itibaren “Kurumsal Karbon Ayak İzi’’ni hesaplamaya başlamıştır.

myclimate Türkiye iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını "ölç, azalt, denkleştir" prensibiyle sürdürmektedir. Buna göre sera gazı emisyonlarının düzenli olarak hesaplanması ve her yıl azaltım tedbirlerinin kapsamını daha da genişleterek uygulamaya konmasını esas alınmıştır. Bu şekilde ilerleyerek Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. her yıl emisyonlarını azaltmak için ileri iyileştirme potansiyelleri geliştirebilecek ve iklim değişikliğine olan etkisini her yıl daha da azaltabilecektir.


Poliport Kimya Karbon Ayak İzi Raporu, kurumlar tarafından sera gazı hesaplanması ve yönetiminde en yaygın kullanılan uluslararası ISO 14064-1 Standartı çerçevesinde hazırlanmıştır. Poliport Kimya’nın sera gazı emisyonları enerji tüketimi, araçların yakıt tüketimi ve klima kullanımı kaynaklı klima gazı kaçakları gibi farklı emisyonlar bu çalışma kapsamına dahil edilmiştir..