KAYNAKLAR

Genel Tanım
 • Poliport Antrepoları, 4458 Sayılı Gümrük kanunu Antrepo Rejimi dahilinde Dilovası Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı A Tipi Genel Antrepolardır.
 • 1/ay devir hızı ile yıllık depolama kapasitesi ortalama 450 bin tondur.
 • 2013 yılı içinde 365 bin ton genel ve dökme kargoya Poliport Antrepolarında hizmet verilmiştir.
 • Hizmet verilmekte olan ürünlerin yoğunluğu;
  • • Metal ürünler
  • • Pik Demir
  • • Alüminyum
  • • Boya ve boya hammaddeleri
  • • Yanıcı parlayıcı her nevi ürün
  • • Diğer paletli ürünler

olarak ifade edilir.


Müşteri Profili
 • Halen çalışmakta olduğumuz müşterilerimizin %90’ı saygın uluslararası firmalardır. Poliport Antrepoları Londra Metal Exchange ( LME ) tarafından tanınan antrepolar olmaları dolayısıyla “Warehouse Receipt" verebilmekte ve ulusal ve uluslararası bankalara “Holding Certificate" düzenleyebilmektedir.
 • Müşterilerimizin gizlilik ve mahremiyetini korumak ve kollamak temel ilkemizdir.

Antrepo Kapasiteleri ve Tanımları
 • Açık Saha Antrepolar;
  • • 20.000 m², ortalama 35.000 mton depolama kapasitesi
  • • Hizmet verilen ürünler;
   • • Sıcak demir
   • • Pik demir
   • • Alüminyum
   • • Açık sahada depolanabilecek diğer malzemeler
 • Kapalı Antrepolar;
  • • Toplam 6.000 m²,
  • • 2.500 m² Özel Statü Gerektiren Antrepo
   • • UN numarası olan ürünlerin depolandığı antrepo
  • • 2.000 m² Metal Antreposu
   • • Bakır, çinko, soğuk saç gibi açık sahada depolanamayan metal ürünlerin depolandığı antrepo
  • • 1.500 m² Paletli Ürün Antreposu
   • • UN numarası ve tehlike sınıfı içermeyen paletli ürünlerin depolandığı antrepo
Teknoloji
 • Stok ve stok hareketlerinin tamamı SAP bilgi sistemine kayıt edilmekte , takibi ve raporlaması SAP üzerinden yapılmaktadır.
 • Depo Yönetim Sistemimiz müşteri ihtiyaçlarına göre SAP’de tasarlanabilmekte, kablosuz el terminalleri ile barkod okutmalı stok ve LIFO Batch yönetim sistemi uygulanabilmektedir
 • Müşteriye özel kullanıcı ismi ve şifresi ile Poliport Antrepo Müşterileri her an, her dakika web portali üzerinden stoklarını ve stok hareketlerini takip edebilmektedir.
 • Modern depolama sistemleri ve teknolojileri sürekli takip edilmekte, implementasyonu için projeler üretilmektedir.